×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 862

DANH SÁCH XẾP XE MIỄN PHÍ VỀ QUÊ TẾT ĐINH DẬU 2017 TỪ CÔNG TY CHICILON MEDIA - Đến ngày 18/01/2017
Featured

22 December 2016 Author :  

THÔNG BÁO SỐ 5:

NGÀY 18/1/2017

PHÒNG CTCT & CTSV THÔNG BÁO:  

DANH SÁCH XẾP XE MIỄN PHÍ VỀ QUÊ TẾT ĐINH DẬU 2017

LƯU Ý:

- Đúng 6h30, ngày 21/1/2017 Sinh viên tập trung tại Sân Thư viện Tạ Quang Bửu

- Trình Thẻ sinh viên(hoặc Giấy chứng nhận sinh viên) và Chứng minh thư nhân dân để nhận lại tiền ký cam kết trước khi lên xe. 

 
STT HỌ VÀ TÊN SHSV SỐ XE CMTND GHI CHÚ TỈNH
1 Nguyễn Đình Phú 20159643 Xe số 1 194541810 hsv Quảng Bình
2 Trần Duy Tân 20166711 Xe số 1 197379261 hsv Quảng Trị
3 Đinh Sơn Nam 20143009 Xe số 1 184210945   Hà Tĩnh
4 Phan Tất Nhật 20152768 Xe số 1 184304139   Hà Tĩnh
5 Nguyễn Viết Hưng 20151872 Xe số 1 184208033   Hà Tĩnh
6 Võ Thị Mai 20156027 Xe số 1 184264488   Hà Tĩnh
7 Lê Văn Song 20153170 Xe số 1 184310138   Hà Tĩnh
8 Nguyễn Thị Duyên 20155260 Xe số 1 184264203   Hà Tĩnh
9 Võ tá bảo 20150256 Xe số 1 184234597   Hà Tĩnh
10 Nguyễn Thị Thương 20164018 Xe số 1 184257200   Hà Tĩnh
11 Bùi thị thảo 20163758 Xe số 1 184258934   Hà Tĩnh
12 Nguyễn Thị Hoài 20151479 Xe số 1 184249833   Hà Tĩnh
13 Nguyễn Trọng Đáo 20130781 Xe số 1 184139030   Hà Tĩnh
14 Lê Quốc Huy 20155697 Xe số 1 184206785   Hà Tĩnh
15 Nguyễn Hữu Bằng 20140351 Xe số 1 184153577   Hà Tĩnh
16 Nguyễn Khắc Hoàn 20131553 Xe số 1 184050678   Hà Tĩnh
17 Lê Thị Cầm Nhung 20152779 Xe số 1 184141255 hsv Hà Tĩnh
18 Nguyễn Minh Nhật 20166546 Xe số 1 184327222 hsv Hà Tĩnh
19 Trần Thị Kim Liên 20155909 Xe số 1 184232190 hsv Hà Tĩnh
20 Cao Thị Mai 20152367 Xe số 1 184262778 hsv Hà Tĩnh
21 Võ Thị Nga 20164529 Xe số 1 184291821 hsv Hà Tĩnh
22 Hồ Sỹ Lợi 20152314 Xe số 1 184218936 hsv Hà Tĩnh
23 Trần Đức Lương 20164856 Xe số 1 184250045 hsv Hà Tĩnh
24 NguyễnDuy Sang 20159687 Xe số 1 184150734 hsv Hà Tĩnh
25 Võ Thái Quyền 20156341 Xe số 1 184314800   Hà Tĩnh
26 Trần Thị Tú Anh 20140242 Xe số 1 187508764   Nghệ An
27 Tạ Thị Thảo 20156486 Xe số 1 187512926   Nghệ An
28 trần hoàng khải 20166294 Xe số 1 187482300   Nghệ an
29 nguyễn văn phú 20132967 Xe số 1 187540670   Nghệ an
30 Trần Tiến Anh 20150181 Xe số 1 187645561   Nghệ An
31 Tôn Quang Trí 20112699 Xe số 1 186980801   Nghệ An
32 Lô Văn Tùng 20166971 Xe số 1 187773498 hsv Nghệ An
33 VõThịOanh 20132911 Xe số 1 187241682 hsv Nghệ An
34 PhạmThị Dung 20160741 Xe số 1 187639097 hsv Nghệ An
35 Nguyễn Thị Thiện 20163893 Xe số 1 187570325 hsv Nghệ An
36 Nguyễn Thị Phương Thảo 20163782 Xe số 1 187732836 hsv Nghệ An
37 Trần Đức Bảo 20165785 Xe số 1 187574979 hsv Nghệ An
38 Lê Xuân Giang 20151091 Xe số 1 187716057 hsv Nghệ An
39 Phạm Văn Hùng 20151819 Xe số 1 187598485 hsv Nghệ An
40 Hồ Xuân Hùng 20161935 Xe số 1 187729190 hsv Nghệ An
41 Phạm Xuân Phúc 20156248 Xe số 1 187582115 hsv Nghệ An
42 Tá Bá Thành 20156464 Xe số 1 187416903 hsv Nghệ An
43 Phạm Hồng Lĩnh 20142626 Xe số 1 187444863 hsv Nghệ An
44 Nguyễn Thị Thu Uyên 20164596 Xe số 1 187587194 hsv Nghệ An
45 Lê Thị Trang 20153868 Xe số 1 184301065 bx Hà Tĩnh
             
1 Nguyễn Văn Hải 20161316 Xe số 2 187623290 hsv Nghệ An
2 Phan Bá Thịnh 20136483 Xe số 2 187426721 hsv Nghệ An
3 Nguyễn Trọng Giáp 20121604 Xe số 2 187427964 hsv Nghệ An
4 Nguyễn Thị Quế 20133171 Xe số 2 187491272 hsv Nghệ An
5 Nguyễn Thị Hậu 20151281 Xe số 2 187701929 hsv Nghệ An
6 Lưu Thị Thương 20145560 Xe số 2 187499186 hsv Nghệ An
7 Nguyễn Thị Lan 20135830 Xe số 2 187425917 hsv Nghệ An
8 Phạm Trung Hiếu 20131437 Xe số 2 187351567 hsv Nghệ An
9 Nguyễn Văn Hùng 20146362 Xe số 2 184246668 hsv Nghệ An
10 Chu Đình Lành 20142466 Xe số 2 187633324 hsv Nghệ An
11 thái bá lợi 20132448 Xe số 2 187546539   Nghệ an
12 Nguyễn Trọng Thái 20122443 Xe số 2 187431599   Nghệ an
13 Phan Đình Khải 20166291 Xe số 2 187635049   Nghệ an
14 Đoàn Thị Thanh Hằng 20135487 Xe số 2 186373826   Nghệ an
15 Phạm Văn Kiệt 20132171 Xe số 2 187435988   Nghệ an
16 Đặng Văn Hùng 20131852 Xe số 2 187376873   Nghệ an
17 trần trung kiên 20152078 Xe số 2 187443236   Nghệ an
18 Đỗ Công Hiếu 20151307 Xe số 2 187460932   Nghệ an
19 Nguyễn Xuân Quý 20165515 Xe số 2 187514303   Nghệ an
20 Nguyễn Thạc Toàn 20144546 Xe số 2 187609150   Nghệ an
21 Hoàng Xuân Dũng 20140787 Xe số 2 187445352   Nghệ an
22 Hồ Thị Sen 20165539 Xe số 2 187749130   Nghệ an
23 Vũ Thị Giang Hương 20162082 Xe số 2 187749032   Nghệ an
24 Trần Văn Mạnh 20162676 Xe số 2 187645728   Nghệ an
25 Trần đình Kiệt 20162267 Xe số 2 187656999   Nghệ an
26 Hà Thị Quyên 20163421 Xe số 2 187657037   Nghệ an
27 Phan Đăng Hùng 20121840 Xe số 2 187432075   Nghệ an
28 Hồ Sỹ Vinh 20145265 Xe số 2 187549958   Nghệ an
29 Hoàng Hữu Thái 20144014 Xe số 2 187612194   Nghệ an
30 Nguyễn Vĩnh Tuệ 20134350 Xe số 2 187343212   Nghệ an
31 pham công khánh 20151985 Xe số 2 187701952   Nghệ an
32 Lê Thị Thúy Hằng 20131337 Xe số 2 187490472   Nghệ an
33 Trần Tùng Chi 20146075 Xe số 2 187619248   Nghệ an
34 Dương Đăng Cường 20150476 Xe số 2 187617529   Nghệ an
35 nguyến thị vân 20156826 Xe số 2 187736142   Nghệ an
36 Nguyễn Văn Hồng 20121770 Xe số 2 187380747   Nghệ an
37 Nguyễn Thị Hiền 20155585 Xe số 2 187620164   Nghệ an
38 Cao Đăng Sao 20163476 Xe số 2 187319156   Nghệ an
39 Nguyễn Thu Huyền 20131829 Xe số 2 187430581   Nghệ an
40 Nguyễn Văn Hiếu 20141544 Xe số 2 187355529   Nghệ an
41 Nguyễn Thị Bé 20130315 Xe số 2 187415139   Nghệ an
42 Phạm Văn Tài 20133404 Xe số 2 187595812   Nghệ an
43 NGUYÊN THỊ VINH 20154377 Xe số 2 187651278   Nghệ an
44 Trần Vũ Trường 20134236 Xe số 2 187395107   Nghệ an
45 Nguyễn Thị Vinh 20154375 Xe số 2 187651292   Nghệ an
             
1 Phan khánh ly 20152361 Xe số 3 187651242   Nghệ an
2 Nguyễn Văn Độ 20155375 Xe số 3 187651193   Nghệ an
3 Nguyễn Công Chiến 20130390 Xe số 3 187426477   Nghệ an
4 Ngô Sỹ Thủy 20133885 Xe số 3 187524538   Nghệ an
5 Trần Hải Đăng 20130903 Xe số 3 184207502   Nghệ an
6 Hồ Đức Nhân 20132843 Xe số 3 187490400   Nghệ an
7 Hồ Thị Lan 20132181 Xe số 3 187490471   Nghệ an
8 Trần Thị Thủy 20123591 Xe số 3 187421326   Nghệ an
9 Trần Thị Hương Giang 20135410 Xe số 3 187539809   Nghệ an
10 Lê Thị Thắm 20144168 Xe số 3 187422066   Nghệ an
11 Thái Thị Hà 20141316 Xe số 3 187645572   Nghệ an
12 Nguyễn Văn Huy 20131782 Xe số 3 187392627   Nghệ an
13 Trần Thị Dung 20155244 Xe số 3 187651197   Nghệ an
14 Thái Thị Hoa 20131518 Xe số 3 187430636   Nghệ an
15 NGUYỄN XUÂN THÀNH 20133544 Xe số 3 187395218   Nghệ an
16 Cao Thị Hiên 20161416 Xe số 3 187654735   Nghệ an
17 Tăng Thị Huyền Trang 20166858 Xe số 3 187744853   Nghệ an
18 Trần Thị Nga 20162880 Xe số 3 187657027   Nghệ an
19 Lại Thùy Linh 20162401 Xe số 3 187744855   Nghệ an
20 Nguyễn văng Bằng 20120074 Xe số 3 187129834   Nghệ an
21 Thái Văn Phong 20132948 Xe số 3 187375708   Nghệ an
22 Trần Văn Thái 20133598 Xe số 3 187375623   Nghệ an
23 Nguyễn Văn Bình 20150297 Xe số 3 187651228   Nghệ an
24 Lê Minh Thắng 20153499 Xe số 3 187648205   Nghệ an
25 Phan Văn Quý 20143720 Xe số 3 187217207   Nghệ an
26 Chu Văn Hoàng 20141739 Xe số 3 187582647   Nghệ an
27 Nguyễn Thị Yến 20134717 Xe số 3 187426632   Nghệ an
28 Đặng phúc Hợp 20131699 Xe số 3 187463513   Nghệ an
29 Nguyễn Trọng Hóa 20151473 Xe số 3 187651473   Nghệ an
30 Hoàng Xuân Khánh 20151968 Xe số 3 187445704   Nghệ an
31 Hồ Minh Sáng 20133263 Xe số 3 187595190   Nghệ an
32 Hồ Duy Quý 20163409 Xe số 3 187748908   Nghệ an
33 Lê Hội Quang 20156304 Xe số 3 187648660   Nghệ an
34 Trần Bá Khai 20155833 Xe số 3 187679808   Nghệ an
35 Nguyễn Tuấn Anh 20150132 Xe số 3 187679332   Nghệ an
36 Hồ Thị Đồng 20123014 Xe số 3 187420229   Nghệ an
37 đặng thị huệ 20166179 Xe số 3 187748871   Nghệ an
38 Võ Thị Khánh Huyền 20166213 Xe số 3 187760086   Nghệ an
39 Đậu Trần Duy 20120163 Xe số 3 187425906   Nghệ an
40 nguyễn văn hoàng phúc 20152870 Xe số 3 187648212   Nghệ an
41 Nhữ Thị Bình 20160376 Xe số 3 187749282   Nghệ an
42 nguyễn mạnh cường 20167092 Xe số 3 184325906   Nghệ an
43 Võ Minh Hiếu 20131449 Xe số 3 187434636   Nghệ an
44 Lô Thị Vân 20145204 Xe số 3 186633205   Nghệ an
             
1 Lê Duy Khánh 20142287 Xe số 4 187405733 hsv Nghệ An
2 Nguyễn Bá An 20146003 Xe số 4 187604725   Nghệ an
3 Lầu Bá Súa 20166696 Xe số 4 187693224   Nghệ an
4 Hoàng Thị Huyền Trinh 20134109 Xe số 4 187571774   Nghệ an
5 Lê Thị Uyên Phương 20133019 Xe số 4 191883768   Nghệ an
6 Phan Đăng Tâm 20153295 Xe số 4 187529567   Nghệ an
7 Nguyễn Thế Tám 20133412 Xe số 4 187490807   Nghệ an
8 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20125892 Xe số 4 187420920   Nghệ an
9 Nguyễn Thị Mai 20132496 Xe số 4 187597012   Nghệ an
10 Hồ Sỹ Hoàng 20131580 Xe số 4 187596709   Nghệ an
11 Phạm Xuân Phồn 20122226 Xe số 4 187121828   Nghệ an
12 CAO THỊ HUẾ 20151634 Xe số 4 187604614   Nghệ an
13 Nguyễn Trọng Viên 20154333 Xe số 4 187533946   Nghệ an
14 Lê Thị Hiếu 20125950 Xe số 4   tay Nghệ an
15 Nguyễn Thị Tuyết 20134371 Xe số 4 174854905   Thanh Hoá
16 Nguyễn Thị Huệ 20131729 Xe số 4 174854891   Thanh Hoá
17 Vũ Văn Tú 20145069 Xe số 4 174858429   Thanh Hoá
18 Mai Thị Giang 20131096 Xe số 4 174854928   Thanh Hoá
19 Văn Đình Năm 20120659 Xe số 4 174701022   Thanh Hoá
20 Hà văn Minh 20152434 Xe số 4 174822849   Thanh Hoá
21 Tống Thị Mến 20152418 Xe số 4 174626195   Thanh Hoá
22 Nguyễn Văn Chính 20122913 Xe số 4 174851542   Thanh Hoá
23 Hoàng Tú Ngọc 20156146 Xe số 4 174623646   Thanh Hoá
24 nguyễn thị thường lan 20135834 Xe số 4 174561363   Thanh Hoá
25 Nguyễn Thị Oanh 20163106 Xe số 4 174506037   Thanh Hoá
26 Lê Thị Linh 20142564 Xe số 4 174791579   Thanh Hoá
27 Lê Thị Giang 20141223 Xe số 4 174791582   Thanh Hoá
28 Lê Thị Linh 20162410 Xe số 4 175003508   Thanh Hoá
29 Nguyễn Văn Lợi 20166395 Xe số 4 174863998   Thanh Hoá
30 Lê Thị Thao 20163665 Xe số 4 174691487   Thanh Hoá
31 Hoàng Văn Phương 20152882 Xe số 4 174861387   Thanh Hoá
32 Lê thị quỳnh 20163458 Xe số 4 174575902   Thanh Hoá
33 Phạm Thị Hải Ly 20162616 Xe số 4 174864020   Thanh Hoá
34 Nguyễn Đông Hòa 20110350 Xe số 4 173667500   Thanh Hoá
35 Lê Bá Thuận 20153656 Xe số 4 174737414   Thanh Hoá
36 vũ thị quỳnh 20143755 Xe số 4 38196000653   Thanh Hoá
37 Mai thị trinh 20144642 Xe số 4 174817602   Thanh Hoá
38 Văn Đức Khải 20152006 Xe số 4 187648306   Thanh Hoá
39 Lê Thị Ngọc Anh 20150070 Xe số 4 174691809   Thanh Hoá
40 Nguyễn Thị Quỳnh Lê 20162343 Xe số 4 174564288   Thanh Hoá
41 Vũ Bích Ngọc 20162974 Xe số 4 174910689   Thanh Hoá
42 Nguyễn Thị Linh 20165335 Xe số 4 174798643   Thanh Hoá
43 Trần Đức Anh 20160232 Xe số 4 174745989   Thanh Hoá
44 Nguyễn Tiến Khương 20162215 Xe số 4 175031767   Thanh Hoá
45 Hoàng Thị Yến 20154444 Xe số 4 174571123   Thanh Hoá
             
1 Cao Thị Ngân 20132743 Xe số 5 174651162   Thanh Hoá
2 Lê Thị Vân Anh 20140098 Xe số 5 174910052   Thanh Hoá
3 Vũ Văn Mạnh 20152417 Xe số 5 174861120   Thanh Hoá
4 Lương Khánh Trang 20153872 Xe số 5 174665646   Thanh Hoá
5 Lê Thị Loan 20165360 Xe số 5 174575380   Thanh Hoá
6 Lê Thị Đông Hường 20132016 Xe số 5 174732177   Thanh Hoá
7 Vũ Mai Chi 20160413 Xe số 5 174543760   Thanh Hoá
8 Lê Thị Hoa 20123122 Xe số 5 173797032   Thanh Hoá
9 Lê Thanh Nam 20166475 Xe số 5 174570944   Thanh Hoá
10 Nguyễn Trọng Tân 20153309 Xe số 5 174665806   Thanh Hoá
11 Lê Thị Hảo 20161340 Xe số 5 175077156   Thanh Hoá
12 Hà Thị Mai 20162622 Xe số 5 175032517   Thanh Hoá
13 Vũ Thị Thảo 20133637 Xe số 5 174733724   Thanh Hoá
14 Lê Nam Long 20162520 Xe số 5 174571853   Thanh Hoá
15 TRỊNH VĂN THƯƠNG 20167395 Xe số 5 175023796   Thanh Hoá
16 tạ thị chung 20140481 Xe số 5 174857239   Thanh Hoá
17 vũ thị mai 20142827 Xe số 5 174715639   Thanh Hoá
18 nguyễn thị hiền 20141596 Xe số 5 174717438   Thanh Hoá
19 Trần Thị Liên 20132247 Xe số 5 174787452   Thanh Hoá
20 Lê thị ngọc ánh 20160270 Xe số 5 174576979   Thanh Hoá
21 Phạm Duy Tùng 20167439 Xe số 5 174974825   Thanh Hoá
22 Đỗ Lê Quang 20167340 Xe số 5 174512658   Thanh Hoá
23 Lường Thị Linh 20142571 Xe số 5 174719459   Thanh Hoá
24 Nguyễn Thị Ngọc 20152695 Xe số 5 174565999   Thanh Hoá
25 Hàn Văn Dương 20155296 Xe số 5 174568223   Thanh Hoá
26 Lại Thị Hằng 20131336 Xe số 5 174500167   Thanh Hoá
27 Phạm Thị ANh 20130205 Xe số 5 174704050   Thanh Hoá
28 Mai Thị Linh 20152187 Xe số 5 174570493   Thanh Hoá
29 Ngô Khắc Dư 20160882 Xe số 5 174725913 hsv Thanh Hóa
30 Chung Nhất Linh 20132250 Xe số 5 174616308 hsv Thanh Hóa
31 Lê Thị Lan Hương 20162059 Xe số 5 174882183 hsv Thanh Hóa
32 Lê Trọng Đức 20161082 Xe số 5 174565411 hsv Thanh Hóa
33 Đặng Thị Hiền 20131363 Xe số 5 174586618 hsv Thanh Hóa
34 Đỗ Xuân Đình 20161006 Xe số 5 174857156 hsv Thanh Hóa
35 Nguyễn Thị Oanh 20163105 Xe số 5 174501782 hsv Thanh Hóa
36 Trần Xuân Chung  20150414 Xe số 5 174664750 hsv Thanh Hóa
37 Nguyễn Thị Thư 20156586 Xe số 5 175000738 hsv Thanh Hóa
38 Lê Thanh Huyền 20161889 Xe số 5 175010939 hsv Thanh Hóa
39 Nguyễn Thị Quyên 20148493 Xe số 5 174519631 hsv Thanh Hóa
40 Nguyễn Thi Thương 20153722 Xe số 5 174568227 hsv Thanh Hóa
41 Nguyễn Thị Hưng 20131955 Xe số 5 174703513   Thanh Hóa
42 Lưu Thị Liên 20142527 Xe số 5 164581795   Ninh Bình
43 Trương Thị Linh 20162491 Xe số 5 174576424   Thanh Hóa
44 Lê thị Giang 20165138 Xe số 5 175024128   Thanh Hóa

 

PHÒNG CTCT & CTSV.

Trân trọng! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VÉ XE MIỄN PHÍ VỀ QUÊ TẾT ĐINH DẬU 2017 TỪ CÔNG TY CHICILON MEDIA - Đến ngày 16/01/2017THÔNG BÁO SỐ 4:

NGÀY 16/1/2017

PHÒNG CTCT & CTSV THÔNG BÁO:  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VÉ XE MIỄN PHÍ VỀ QUÊ TẾT ĐINH DẬU 2017

(Đề nghị các bạn kiểm tra lại thông tin -

có gì sai cần chỉnh sửa mời các bạn đến Phòng 102 - nhà C1 để điều chỉnh)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DANH SÁCH NHẬN VÉ XE MIỄM PHÍ BỔ SUNG VỀ QUÊ ĂN TẾT ĐINH DẬU 2017 TỪ CÔNG TY CHICILON MEDIA CHO SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI .

THÔNG BÁO SỐ 3:

PHÒNG CTCT & CTSV THÔNG BÁO:  

MỜI CÁC BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ MÀ CHƯA CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHẬN VÉ,

VÀ CÁC BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN VÉ XE BỔ SUNG DƯỚI ĐÂY 

tới phòng 102 nhà C1 ký cam kết và TẠM đặt cọc số tiền 100.000đ (một trăm nghìn đồng - Lưu ý: số tiền này sẽ được trả lại cho các bạn khi các bạn lên xe về quê ngày 21/1/2017).

CHỈ CÒN 10 VÉ (DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÒN >35 BẠN) VÌ VẬY ƯU TIÊN CHO CÁC BẠN TỚI KÝ CAM KẾT SỚM

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN VÉ XE BỔ SUNG:

Trân trọng!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO SỐ 2: ĐẾN 16H30, THỨ 2, NGÀY 9/1/2017

CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VÉ XE MIỄN PHÍ VỀ QUÊ ĂN TẾT ĐINH DẬU 2017

Phòng CTCT & CTSV Thông báo: Để đảm bảo quyền lợi công bằng cho các bạn sinh viên, đề nghị các bạn có tên trong Danh sách nhận được vé xe dưới đây tới phòng 102 nhà C1 ký cam kết và TẠM đặt cọc số tiền 100.000đ (một trăm nghìn đồng - Lưu ý: số tiền này sẽ được trả lại cho các bạn khi các bạn lên xe về quê ngày 21/1/2017). Hạn ký cam kết trước 16h30, thứ hai, ngày 9/1/2017. 

Gửi thư tới hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để hủy vé xe.

Sau 16h30 ngày 9/1/2016 những bạn nào chưa hoàn thành cam kết coi như tự hủy vé xe, Nhà trường sẽ chuyển những vé này cho các bạn khác có nhu cầu.

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN VÉ (ĐẾN 16H30, THỨ 2, NGÀY 9/1/2017):

PHÒNG CTCT & CTSV.

Trân trọng! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO SỐ 1

CÔNG TY CHICILON MEDIA – TÀI TRỢ VÉ XE VỀ QUÊ ĂN TẾT ĐINH DẬU 2017 CHO SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI

Với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội có cơ hội đón Tết sum vầy bên gia đình, người thân, Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên phối hợp cùng Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Truyền Thông Thiên Hy Long Việt Nam (Chicilon Media) tổ chức chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết Đinh Dậu 2017” cho các bạn sinh viên đang học tập tại trường ĐHBK HN.

         Hỗ trợ các tuyến: Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

            Ngày đi: 21/1/2017  Điểm đón: Sân Thư Viện Tạ Quang Bửu

            Phòng CTCT&CTSV thông báo tới tới toàn thể sinh viên có nhu cầu đăng ký theo đường link dưới đây. (Ưu tiên các bạn đăng ký sớm, các bạn SV có hoàn cảnh khó khăn). Chương trình sẽ kết thúc khi đủ số lượng ĐK.

Đăng ký tại: https://docs.google.com/forms/d/1lntzyAJFgQ-1u1nTyaEBMxhihRFat4ZvRkIFkxposmY/viewform?c=0&w=1

            Lưu ý: Vì số lượng có hạn, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên thực sự có nhu cầu, Phòng CTCT&CTSV đề nghị Sinh viên cân nhắc trước khi đăng ký (trường hợp đã đăng ký mà không tham gia được đề nghị các bạn báo ngay cho Phòng CTCT & CTSV biết sớm nhất để kịp thời có phương án giải quyết): Những sinh viên đã đăng ký tham gia và được Nhà trường đồng ý mà không tham gia sẽ phải nhận hình thức kỷ luật theo quy định.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 04.38692896

            Các bạn sẽ nhận thông tin qua email muộn nhất là ngày 20/1/2017.  

---------------------------------------------

            Chicilon Media là doanh nghiệp nước ngoài dẫn đầu tại thị trường Việt Nam với nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, những chương trình mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc. Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, ông Guo Zhi Feng nhấn mạnh:”Chicilon Media đã thành lập và phát triển tại Việt Nam hơn 10 năm. Suốt thời gian đó, Chúng tôi luôn xây dựng hình ảnh là doanh nghiệp nước ngoài không chỉ có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn là đơn vị gắn liền với các hoạt động chung tay vì cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

            Những chương trình do Chicilon Media phối hợp tổ chức nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ phía các bạn sinh viên. Vì lẽ đó, Chicilon Media hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục đồng hành cùng các bạn sinh viên trong những chương trình, hoạt động ý nghĩa.

--------------

Nguồn tin từ Tổ Tư vấn Việc Làm Sinh viên ĐHBK HN.

  • Event Time: 5:00pm 6:00pm
  • School: ĐHBK HN

    PHÒNG 102 - NHÀ C1

4744 Views

Liên hệ

Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên

 

                    
                LỊCH CÔNG TÁC 
 
                      
                 TƯ VẤN XÃ HỘI
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…