Print this page

Kế hoạch trả kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho Sinh viên K63

03 November 2018
Author :  
Nhà trường đã có Kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho Sinh viên K63Đề nghị Lớp trưởng các lớp mang thẻ sinh viên đến Trung tâm Y tế Bách Khoa, số 5 Tạ Quang Bửu để nhận Kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho cho lớp.
Thời gian: Từ ngày 05/11/18 đến 17/11/2018 (từ thứ 2 đến thứ 6)
  • Sáng: từ 8h00 đến 11h00
  • Chiều: từ 13h45 đến 16h15
78 Views

Latest from  Administrator

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…