Thông báo về việc giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2017-2018

16 January 2018
Author :  
A. MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
I. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 
STT ĐỐI TƯỢNG KÝ HIỆU MỨC MIỄN/GIẢM HỌC PHÍ (%)
1.  Anh hùng LLVT nhân dân; thương binh; bệnh binh; người hưởng chế độ chính sách như thương binh. AH; TB; BB 100
2.  Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945. CCBCM 100
3.  Con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. CAH 100
4.  Con của anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. CAH 100
5.  Con của liệt sỹ. CLS 100
6.  Con của thương binh. CTB 100
7.  Con của bệnh binh. CBB 100
8.  Con của người hưởng chính sách như thương binh. CNTB 100
9.  Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. CĐHH 100
10.     SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. MC 100
11.     Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. DT-ĐBKK 100
12.     Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. TT 100
13.     Sinh viên hệ cử tuyển. CT 100
14.     Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. HN-DT 100 
15.     Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn XĐBKK-DT 70
16.     Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. TNLĐ 50 
 
II. HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:
1. Sinh viên thuộc các đối tượng 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
a. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Tải đơn tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
b. Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi (theo mẫu của bộ LĐTB&XH). Có chứng nhận của Phòng LĐTB&XH quận (huyện, thị xã . . .).
c. Bản sao công chứng giấy chứng nhận liệt sỹ, thẻ thương binh, bệnh binh . . . ; quyết định được hưởng trợ cấp với người bị nhiễm chất độc hoá học của Bố, Mẹ.
d. Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên.
2. Sinh viên thuộc đối tượng 10
a. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Tải đơn tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
b. Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương).
c. Bản sao công chứng giấy chứng tử của Bố, Mẹ.
d. Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên.
3. Sinh viên thuộc đối tượng 11 và 15
a. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Tải đơn tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
b. Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình, tên Bố, Mẹ nơi công tác và hộ khẩu thường trú của Bố, Mẹ (có xác nhận của chính quyền địa phương).
c. Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú của gia đình
d. Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên.
4. Sinh viên thuộc đối tượng 12
a. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Tải đơn tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
b. Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi (có xác nhận của chính quyền địa phương).
c. Tờ khai thông tin của người khuyết tật có kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã. Tải tờ khai tại:http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
d. Bản sao công chứng sổ hộ nghèo; cận nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương.
5. Sinh viên thuộc đối tượng 14 
a. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Tải đơn tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
b. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập. Tải đơn tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
c. Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình (có chứng nhận của chính quyền địa phương).
d. Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên.
e. Bản sao công chứng sổ hộ nghèo; cận nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương.
6. Sinh viên thuộc đối tượng 16
a. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Tải đơn tại: http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/
b. Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi, trình bày hoàn cảnh gia đình (có chứng nhận của bảo hiểm xã hội).
c. Bản sao công chứng Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.
d. Bản sao công chứng giấy chứng nhận trợ cấp TNLĐ-BNN
e. Bản sao công chứng giấy khai sinh của sinh viên.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ: 
1. Thời gian nộp hồ sơ:
·      Học kỳ 1: Tháng 9 và 10/2017
·      Học kỳ 2: Tháng 2 và 3/2018
 Lịch tiếp nhận giải quyết các ngày trong tuần như sau:
·      Thứ 3:     Sinh viên thuộc các đối tượng từ 01 đến 9.
·      Thứ 4, 5: Sinh viên thuộc các đối tượng từ 10 đến 16.
·      Thứ 6:    Cấp lại phiếu hồ sơ sinh viên diện chính sách bị mất.
2. Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng 103 - Nhà C1 (Gặp cô Hà – Bàn số 4).
Sinh viên lưu ý:
- Đối tượng chính sách số 12 và 14 nộp hồ sơ chế độ chính sách theo từng học kỳ (mỗi học kỳ nộp 1 lần). Các đối tượng còn lại chỉ nộp hồ sơ chính sách duy nhất 1 lần trong quá trình học tập tại Trường. Sau khi nộp hồ sơ chế độ chính sách, sinh viên sẽ được nhận 01 Phiếu hồ sơ sinh viên diện chính sách do Nhà trường ban hành để sinh viên sử dụng trong thời gian học tập tại Trường.
- Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí vẫn phải đóng học phí cho Nhà trường theo đúng kế hoạch thu học phí chung dành cho SV toàn trường; Sinh viên sẽ được nhận lại tiền miễn giảm học phí từ kho bạc Nhà nước chuyển trực tiếp vào tài khoản của sinh viên.
B. XÁC NHẬN GIẤY ƯU ĐÃI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên chỉ tiếp nhận và giải quyết xác nhận Giấy ưu đãi giáo dục & đào tạo cho sinh viên sau khi sinh viên đã hoàn thành việc nộp Giấy xác nhận diện chế độ chính sách của cơ quan có thẩm quyền và có Phiếu Hồ sơ sinh viên diện chính sách do Trường ĐHBK Hà Nội cấp:
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 
-                 Học kỳ 1: Từ tháng 10 đến tháng 12/2017.
-                 Học kỳ 2: Từ tháng 03 đến tháng 05/2018.
 2. Nơi tiếp nhận và xác nhận Giấy ưu đãi giáo dục:
-                 Bàn số 4, Phòng 103 – Nhà C1;
C. XÁC NHẬN GIẤY VAY VỐN NGÂN HÀNG
Nhà trường thực hiện việc xác nhận Giấy vay vốn ngân hàng theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay vốn đối với học sinh, sinh viên. Theo đó từ ngày 15/6/2017, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 1,25 triệu đồng/tháng/HSSV lên 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV và thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sinh viên tải mẫu tại Phiếu vay vốn tại đường link:  http://ctsv.hust.edu.vn/Bieumau/. Mỗi học kỳ, sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn ngân hàng sẽ được Nhà trường cấp 01 lần Giấy xác nhận vay vốn. Đối tượng và thủ tục xác nhận vay vốn ngân hàng như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN NGÂN HÀNG
1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
2. Sinh viên là thành viên của hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
3. Sinh viên là thành viên của hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của Nhà nước.
4. Sinh viên thuộc hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
II. THỦ TỤC XÁC NHẬN GIẤY VAY VỐN NGÂN HÀNG 
1. Thời gian: 
·      Học kỳ 1: Các ngày làm việc trong tuần từ tháng 10/2017 đến tháng 01/2018 (Riêng K62: Từ tháng 9 đến tháng 12/2017).
·      Học kỳ 2: Các ngày làm việc trong tuần từ tháng 03 đến tháng 05/2018.
2. Địa điểm: Phòng 103 và 104 nhà C1 (Bàn số 1, số 2 và số 8).
3. Cách thức tiếp nhận và trả hồ sơ: 
Bước 1: Sinh viên trong lớp nộp Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng (theo mẫu) cho cán bộ lớp (Lớp trưởng, Lớp phó hoặc Bí thư chi đoàn).
Bước 2: Cán bộ lớp nộp danh sách sinh viên kèm Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng của sinh viên trong lớp cho cán bộ quản ngành tại Phòng CT Chính trị và CT Sinh viên theo lịch tiếp sinh viên (như trên).
Bước 3: Cán bộ lớp lên nhận lại các Giấy xác nhận vay vốn sau khi được xác nhận tại nơi nộp và trả lại cho sinh viên trong lớp.
1401 Views

Liên hệ

Phòng Công tác Sinh viên

 

                    
                LỊCH CÔNG TÁC 
 
                      
                 TƯ VẤN XÃ HỘI
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…