Biểu mẫu

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỤP ẢNH KỶ YẾU SINH VIÊN : Tại đây

Tài liệu sinh hoạt công dân giữa khóa  2016 - 2017  : Tải tại đây

Các biểu mẫu sinh hoạt công dân giữa khóa 2016 - 2017 : Tải tại đây

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA 2016 - 2017: Tải tại đây

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU, TÀI LIỆU HỌP LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017: Tải tại đây

BIỂU MẪU BẢNG TỔNG HỢP XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP: Tải tại đây

BIỂU MẪU BẢNG TỔNG HỢP XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN: Tải tại đây 

BẢNG ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Tải tại đây

QUY TRÌNH KÝ XÁC NHẬN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SINH VIÊN

  1.

  Mẫu lý lịch sinh viên

 Tải tại đây

  2.

  Giấy chứng nhận sinh viên

 Tải tại đây

  3.

  Giấy giới thiệu sinh viên

 Tải tại đây

  4.

  Giấy xác nhận sinh viên (thay thế tạm thời cho thẻ sinh viên)

 Tải tại đây

  5.

  Mẫu đơn xin làm thẻ sinh viên

 Tải tại đây
  Mẫu đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên         Tải
  Mẫu danh sách trích ngang sinh viên làm thẻ         Tải
  Mẫu bảng ảnh         Tải
  Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên         Tải 

  6.

  Mẫu giấy xác nhận vay vốn

 Tải tại đây

  7. 

  Mẫu đơn xin đề nghị miễn, giảm học phí

 Tải tại đây

  8.

  Mẫu giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

 Tải tại đây

  9.

  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

 Tải tại đây

 10.

  Mẫu tờ khai thông tin của người khuyết tật

 Tải tại đây
 11.

  Mẫu giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo

 Tải tại đây

 12.

  Mẫu giấy chứng nhận học bổng KK học tập sinh viên

 Tải tại đây

 13. 

  Mẫu đơn xin xét cấp học bổng hỗ trợ

 Tải tại đây

 14.

  Mẫu đơn xin mượn hồ sơ sinh viên

 Tải tại đây

 15.

  Mẫu đơn xin thôi học rút hồ sơ

 Tải tại đây

 16. 

  Mẫu Phiếu thanh toán ra trường cho sinh viên thôi học, tạm dừng

 Tải tại đây

 17.

  Mẫu Phiếu thanh toán cho sinh viên tốt nghiệp các đợt lẻ

 Tải tại đây
    Mẫu Phiếu thanh toán cho sinh viên tốt nghiệp kỳ 20153 Tải tại đây

Liên hệ

Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên

 

                    
                LỊCH CÔNG TÁC 
 
                      
                 TƯ VẤN XÃ HỘI
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…